TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 17 april 2014

Lichte daling werkloosheid maar..

 

De werkloosheid is in maart licht gedaald met 7000 tot 684.000 mensen. Maar deze daling werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt en niet doordat meer mensen betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de jongste cijfers kwam de werkloosheid in Nederland in maart uit op 8,7 procent van de beroepsbevolking. Over een langere periode bekeken is er nog steeds sprake van een stijgende trend van de werkloosheid. Gemiddeld kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar 5000 werklozen per maand bij. Tegelijkertijd nam de omvang van de werkzame beroepsbevolking af met 18.000 per maand, waardoor in het eerste kwartaal de totale beroepsbevolking maandelijks met gemiddeld 13.000 kromp.

Toename van vrouwen
De stijging van de werkloosheid in het eerste kwartaal kwam vrijwel volledig voor rekening van vrouwen van 25 jaar en ouder. Gemiddeld kwamen er maandelijks 6000 werkloze vrouwen van deze leeftijd bij. Dit hangt samen met het relatief grote banenverlies in de zorg en de handel eind vorig jaar. In deze sectoren zijn veel vrouwen werkzaam.

Aantal WW uitkeringen neemt af
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in maart met 1,4 procent af tot 454.000. In dezelfde maand vorig jaar steeg het aantal uitkeringen nog met bijna 1 procent. Onder jongeren tot 25 jaar nam het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkst af. Ook bij de mannen nam het aantal WW-uitkeringen af, bij de vrouwen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van februari. Onder 55-plussers was in maart sprake van een verdere toename.

Volg ons via