TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 2 augustus 2011

Toename tijdelijk contract met uitzicht op vast

Werknemers hebben steeds vaker een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Het betreft hier vooral jongere werknemers en werknemers in de snel groeiende zorgsector. In 2010 waren er ruim 6,3 miljoen werknemers, waarvan het merendeel (85 procent) een vast contract met vaste uren had. Het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op een vaste aanstelling was 6 procent, dit percentage is verdubbeld sinds 1996. De overige 9 procent bestond uit flexwerkers, zoals uitzend- en oproepkrachten.

Tijdelijke contracten worden dikwijls gezien als een soort proeftijd en dat is mogelijk de reden waarom jonge werknemers vaker een tijdelijk contract hebben. Zes op de tien werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst was in 2010 onder de 35 jaar. Tegenover drie op de tien met een vast contract met vaste uren.

Opvallend is dat het aandeel 35 tot 55-jarigen binnen deze groep wel fors is gestegen. Dit percentage ging van 18 procent in 1996 naar 37 procent in 2010. Het aantal werknemers met een tijdelijk contract in de gezondheids- en welzijnssector is ook aanzienlijk toegenomen. Bijna een op de vijf werknemers werkt inmiddels volgens een tijdelijk contract, in 1996 was dit aantal nog het hoogst in de handel.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Volg ons via