TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 15 augustus 2018

Krapte op de arbeidsmarkt?

Spanning op de arbeidsmarkt
De spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt blijkt verder toegenomen. Het aantal vacatures is opnieuw gestegen naar een nieuw hoogtepunt, steeg naar 251.000. Dat betekent een stijging van 16.000 in het tweede kwartaal.

De cijfers worden deze week gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiermee wordt het vorige record uit 2007 met 2.000 overtroffen.

Het aantal werklozen daalde met 14.000. Tegenover elke openstaande vacature stonden gemiddeld 1,4 werklozen. Hiermee nadert deze verhouding het niveau van 2008, toen er 1,3 werklozen waren per openstaande vacature.

De meeste vacatures ontstonden in de handel, dit aantal nam toe met ongeveer vierduizend banen. De horecabranche groeide ook met drieduizend banen. In de zakelijke dienstverlening, industrie en het onderwijs kwamen er elk tweeduizend banen bij.

De banengroei in de afgelopen vier jaar vertoond een constante toegename, in totaal met 676.000 banen. De vorige periode van langdurige, constante banengroei was tussen 2005 en 2008. In die periode kwamen er bijna 800 duizend banen bij.

Meer werknemers met een vaste arbeidsrelatie
Het aantal mensen met een vaste arbeidsrelatie is ook toegenomen. In het tweede kwartaal van 2018 nam dit aantal toe met 158.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017, een stijging van drie procent.

Er waren ook meer flexwerkers in het tweede kwartaal, maar het aantal nam in een jaar tijd slechts toe met 3 duizend. Het aantal werknemers met een vast contract groeit al twee kwartalen sterker dan het aantal flexwerkers.

De werkloosheid daalde met 3,8 procent
Het aantal werklozen daalde in vergelijking met het eerste kwartaal met 3,8 procent naar 354.000 mensen. Daarmee was 3,9 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.

De werkloosheid ligt nog wel boven het werkloosheidspercentage van voor het begin van de crisis. In de tweede helft van 2008 was dit 3,6 procent. Volgens het CBS neemt de werkloosheid wel minder snel af dan voorheen. Dit komt doordat meer mensen op zoek gaan naar werk en minder mensen stoppen met de zoektocht naar werk.

Volg ons via