TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 22 december 2016

Schaarste aan Hbo-technici in de metaalsector

De metaalsector heeft moeite met het werven van hbo-technici. Bijna de helft van de werknemers is middelbaar opgeleid, terwijl technologische ontwikkelingen leiden tot een grotere vraag naar hogeropgeleiden.

Een en ander staat vermeld in een deze week verschenen rapport van het UWV. Hierin worden onder monteurs, gespecialiseerde lassers, tekenaars, calculators en werkvoorbereiders genoemd als beroepen waar veel vraag naar is.

De oorzaak van het tekort aan hbo-technici heeft als oorzaak dat de metaal- en technologische industrie zitten weer in de lift zitten. De productie in deze sectoren groeit weer sinds 2014 en de afgelopen twee jaar is er sprake van een herstel van de werkgelegenheid.

Ook voor 2017 houdt het UWV rekening met een bescheiden banengroei. In de komende twee jaar worden alles bij elkaar zo'n 50.000 vacatures verwacht. In de sector werken nu ruim een kwart miljoen mensen.

Voor nog meer informatie over dit onderwerp

Volg ons via