TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 12 december 2018

December sollicitatiemaand bij uitstek!

December is ook een goede maand voor een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Ondanks de feestdagen in het verschiet is zeker geen tijdelijke rust op de arbeidsmarkt. Veel mensen gebruiken juist deze maand om hun cv te updaten, om in januari het goede voornemen van een nieuwe baan om te zetten in daden.

Misvatting
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zitten mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan niet stil tijdens de feestmaand. Volgens Forbes is december zelfs dé maand voor een carrièreswitch. Ook in Nederland zijn de gedachten heus niet alleen maar bij Kerstmis en oliebollen, blijkt uit recent onderzoek van RecruitNow.

‘Wie in december zaait, kan al in januari oogsten’, concludeert Paul Wilkens, coo bij deze online recruitment specialist. RecruitNow deed follow-up onderzoek onder een vast onderzoekspanel van ruim 400 respondenten. Daaruit blijkt dat 36% van hen een nieuwe baan vinden beschouwt als een goed voornemen voor het nieuwe jaar.

Feestdagen een moment van reflectie
Meer dan 50% bespreekt in de maand december een mogelijke verandering van baan met de eigen partner. Ook zegt 26% van de beroepsbevolking de feestdagen te gebruiken om het cv te updaten en om alert te zijn op mogelijkheden voor een nieuwe baan. De relatief meer vrije tijd in december wordt ook gebruikt om een mogelijke carrièreswitch te bespreken met de eigen partner (58%), de familie (39%) en/of vrienden (33%). Slechts 18 procent geeft aan tijdens deze maand de carrièremogelijkheden níet te bespreken met iemand.

Een signaal voor bedrijven
Wilkens wijst op deze cijfers als een signaal voor bedrijven en organisaties om in de laatste maand van het jaar juist wél actief te zijn op de recruitmentmarkt. ‘Veel bedrijven laten in de feestmaand kansen liggen. Als er ooit een periode is om je concurrenten op de arbeidsmarkt voor te zijn dan is het deze maand.’

Betere resultaten
‘De mogelijkheden om in de dan heersende radiostilte op te vallen zijn legio’, aldus Wilkens. ‘Tel daarbij op dat 44% van ons onderzoekspanel aangeeft tijdens de feestdagen tussen 2 tot 6 uur op hun smartphone actief te zijn. Nog een argument om je juist dán als werkgever te laten zien. Wie deze doelgroep in december via de juiste kanalen met de juiste content weet te bereiken en dat in januari herhaalt, zal hogere conversies behalen.’

Volg ons via