TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 26 januari 2016

Sinds 2014 meer mensen afhankelijk van uitkering

Tussen 2008 en 2014 zijn meer mensen sterk afhankelijk geworden van een uitkering.

In 2008 ging het bijna 10 procent, wat gelijk staat aan ruim 660.000 huishoudens. In 2014 was het aantal huishoudens gestegen naar 875.000, oftewel bijna procent.

Cijfers over 2015 zijn er nog niet beschikbaar, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het niet verder stijgen, omdat de economie uit het dal kruipt en de werkloosheid daalt, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Afhankelijk
In totaal krijgen bijna twee miljoen huishoudens een uitkering. Wanneer die uitkering minstens 40 procent van het bruto inkomen vormt, geldt een huishouden als sterk afhankelijk. De meesten zijn arbeidsongeschikt, zitten in de bijstand of zijn werkloos.
Daarnaast is er een kleine groep die bijvoorbeeld een Wajong-uitkering krijgt, voor gehandicapte of langdurig zieke jongeren. Gepensioneerden zijn niet meegenomen, omdat zij niet meer werken en dus geen salaris hebben.

Allochtonen
Eenoudergezinnen en allochtonen zijn volgens het CBS relatief vaak sterk afhankelijk van een uitkering. Ongeveer de helft van de afhankelijken zit daar langdurig in, dus minstens vier jaar achter elkaar. 

Het percentage afhankelijken is nu even hoog als in 2004 en 2005. In de jaren erna was het percentage een tijdje gedaald doordat de economie groeide. Maar door de crisis zijn we vanaf 2008 weer teruggekomen op het oude niveau.

Verschil
Toch is er een verschil met tien jaar geleden. Het totaal aantal uitkeringen ligt nu namelijk hoger, terwijl de afhankelijkheid ervan even hoog is als toen. Dat komt mogelijk doordat er meer tweeverdieners zijn. Als iemand dan werkloos raakt, is er vaak een ander inkomen om op terug te vallen.

Meer...

Volg ons via