TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 21 januari 2016

Werkloosheid neemt verder af

De werkloosheid in Nederland is in december 2015 verder afgenomen. In totaal was 6,6 procent van de beroepsbevolking vorige maand werkloos, dat zijn 588.000 mensen.
Dat werd vandaag gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november 2015 ging het nog om 6,7 procent.

Vergelijk met 2014
December 2015 telde 446.000 WW-uitkeringen, 1,1 procent meer dan december 2014.
Gemiddeld kwam het aantal WW-uitkeringen in 2015 echter uit op 430.000 per maand, 1,8 procent minder dan het gemiddelde in 2014.

In welke sectoren?
De stijging in december kwam vooral vanuit grootwinkelbedrijven, horeca en het onderwijs. Een sterke daling van het aantal uitkeringen was echter zichtbaar bij de bouwbedrijven.

Welke groepen?
In december 2014 was 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,6 procent in december 2015. Het werkloosheidspercentage daalde het sterkst onder 25- tot 45-jarigen.

De jeugdwerkloosheid nam in het eerste kwartaal van 2015 relatief sterk af van 11,8 tot 10,8 procent in maart, het laagste werkloosheidspercentage in de afgelopen vier jaar. Daarna nam de werkloosheid onder jongeren weer wat toe.

Ontwikkeling
In de laatste drie maanden daalde het aantal werklozen echter weer met gemiddeld 2 duizend per maand. In december kwam de werkloosheid onder jongeren daarmee uit op 11,2 procent.

Volg ons via