TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 28 juni 2011

Nederland koploper flexibel werken

Flexibel werken is in opkomst, inmiddels hebben 1 op de 5 werknemers een flexibel contract. En werken zij steeds minder vaak op een vaste plaats of tijd. Nederland is zelfs één van de koplopers in Europa op het gebied van plaatsonafhankelijk werken. Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Arbobalans 2010.

Lees verder

Nieuws, 24 juni 2011

Generaties X en Y op één lijn

De verschillende generaties binnen de beroepsbevolking blijken meer op één lijn te zitten dan gedacht. Babyboomers, generatie X en generatie Y hechten allemaal aan dezelfde waarden als het gaat om werk en werksfeer. Dit blijkt uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit onder 900 respondenten.

Lees verder

Nieuws, 21 juni 2011

Jobhoppen, waag jij de sprong?

Hogeropgeleiden zien het aantal kansen op de arbeidsmarkt toenemen ten opzichte van voorgaande jaren. Het zogenaamde jobhoppen zal daardoor dit jaar waarschijnlijk gaan toenemen. Dat constateert Intermediair op basis van een onderzoek onder 3328 hogeropgeleiden.

Lees verder

Nieuws, 17 juni 2011

Werknemer verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling

Organisaties vinden dat de verantwoordelijkheid voor de zelfontwikkeling van werknemers bij de werknemers zelf ligt. Van met name de hoger opgeleiden wordt eigen initiatief verwacht als het gaat om scholing en leeractiviteiten. Dit blijkt uit onderzoek van Improvels onder 71 grote Nederlandse organisaties.

Lees verder

Nieuws, 14 juni 2011

Job crafting: ontwerp je eigen functie

Is je baan niet uitdagend genoeg? Of lopen de beste werknemers over naar de concurrent? Wie weet biedt ‘job crafting’ dan wel de oplossing. Het gaat hier niet over de nieuwste trend op hobbygebied, maar om een vakterm die staat voor ‘het ontwerpen van je eigen functie’.

Lees verder

Nieuws, 10 juni 2011

Den Haag vergrijst, oud nieuws?

Het thema krapte op de arbeidsmarkt is een terugkerend onderwerp op menig agenda. Op landelijk niveau, maar zeker ook regionaal en lokaal zal vergrijzing een rol spelen bij het krimpen van de beroepsbevolking. Een belangrijke factor die nauwelijks te beïnvloeden is, maar wel voorspelbaar.

Lees verder

Nieuws, 7 juni 2011

Talent verkiezen boven geslacht

Bedrijven zouden geen quota moeten hebben voor het aantal vrouwen dat zij aannemen. Hierover is de meerderheid van de Europese beroepsbevolking het eens. Bij het aannemen van een nieuwe werknemer moet gekeken worden naar de kwaliteiten van de kandidaat en niet naar het geslacht.

Lees verder

Nieuws, 3 juni 2011

Het Nieuwe Werken wint aan populariteit

Het Nieuwe Werken is een verzamelnaam voor diverse manieren van efficiënter en effectiever werken, waarbij flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en oplossingsgerichtheid een grote rol spelen. Binnen Nederland begint het Nieuwe Werken steeds meer bekendheid te krijgen. Zo’n 96 procent van de werknemers is bekend met de term en de betekenis. En al iets meer dan de helft van de ondervraagden krijgt de keuze om zijn werk flexibel uit te voeren.

Lees verder

Nieuws, 1 juni 2011

Een vaste kern met flexibele schil

Bedrijven krimpen en groeien, er ontstaat een in- en uitstroom van werknemers naar gelang de behoefte aan capaciteit. Deze dynamiek zal in de toekomst alleen maar toenemen. Door hier bewust mee om te gaan, ontstaat er rondom de vaste kern van het bedrijf een ‘flexibele schil’ van waardevolle tijdelijke werknemers.

Lees verder

Volg ons via