TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 21 juni 2011

Jobhoppen, waag jij de sprong?

Hogeropgeleiden zien het aantal kansen op de arbeidsmarkt toenemen ten opzichte van voorgaande jaren. Het zogenaamde jobhoppen zal daardoor dit jaar waarschijnlijk gaan toenemen. Dat constateert Intermediair op basis van een onderzoek onder 3328 hogeropgeleiden.

De angst die er leek te heersen onder de Nederlandse werknemers neemt af. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt groeit en dus durven steeds meer werknemers de stap naar een nieuwe baan te zetten. Goed nieuws voor de Sociaal-Economische Raad, die in april van dit jaar nog het advies gaf om jobhoppen gemakkelijker te maken.

Werknemers en werkgevers zouden volgens de SER profijt kunnen hebben van het vaker veranderen van baan. Ook de werking van de arbeidsmarkt en de kennis en ontwikkeling van werknemers worden op deze manier bevorderd.

Uit het onderzoek van Intermediair blijkt nu dat een vijfde van de ondervraagden verwacht binnen een half jaar van baan te veranderen. Een derde denkt dit binnen nu en een jaar te doen. En slechts 4 procent denkt dat de arbeidsmarkt komend jaar zal verslechteren en behoudt liever de huidige baan.

Werknemers zijn over het algemeen dus positief ingesteld, tasten de arbeidsmarkt af, om vervolgens toch die sprong te wagen.

Volg ons via