TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 10 juni 2014

Eerste Kamer gaat akkoord met versobering van WW

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. 

Behalve de coalitiepartijen VVD en PvdA stemden ook CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor.

Hervorming van stelsel
Deze wet wordt gezien als een van de grote hervormingen van het kabinet. Deze wet regelt onder meer de versoepeling van het ontslagrecht en versobering van de WW. Ook het verbeteren van de  positie van flexwerkers wordt geregeld.

Duur WW

Vanaf 1 juli 2015 wordt het gemakkelijker en goedkoper werknemers te ontslaan. Ook de WW gaat door de wet op de schop: vanaf 1 januari 2016 wordt de door de overheid betaalde WW-uitkering teruggebracht van maximaal 38 naar 24 maanden.

Vast contract
Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract.
Volgens de minister is dat 'om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken'. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden.

Tegenstanders
Volgens tegenstanders van de wet gaat dat betekenen dat mensen niet eerder een vast contract krijgen, maar eerder worden ontslagen.
In cao's kunnen sociale partners daarvan afwijken. Verder bevat het wetsvoorstel maatregelen om de positie van flexwerkers te versterken.

Volg ons via