TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 2 juni 2016

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2 procent.

De groei zet zich voort in eenzelfde tempo als in het jaar 2015. Deze voorspelling komt van de economen van de Rabobank. Zij zien ook een daling van de werkloosheid voor de komende jaren.

Er wordt gerekend op meer consumptie door de huishoudens, de werkgelegenheid aantrekt en dat de lonen gaan stijgen. Ook profiteren de werkenden in 2016 van de ingezette belastingverlaging van 5 miljard euro.

De voorspellingen liggen in lijn met eerdere ramingen van de collega's ING-economen die een groei van minimaal 2 procent voorzagen. Ze zijn ook positiever dan de ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) eerder afgaf. Zie ook voorspellingen van de ABN-AMRO hieromtrent.

Nederlandse economie
Zaken die de groei dwars kunnen zitten, zijn volgens de economen onder meer de trage ontwikkeling van de wereldeconomie, de politieke instabiliteit in het Midden-Oosten en de vluchtelingenproblematiek.

Men waarschuwt  ook voor de impact van een Brexit, indien de Britten later deze maand besluiten uit de Europese Unie te stappen.

Volg ons via