TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 7 juni 2016

Meer dan 16% oftewel 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden in 2015 te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. Dit gegeven in combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt de kans op burn-out klachten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start daarom  de campagne ‘’Moet toch kunnen’’ om aandacht te vragen voor dit probleem.

Zeven extra verzuimdagen per slachtoffer
Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft een grote impact op hen die het overkomt. Daarnaast is de schatting dat het jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer kost. Omgerekend betekent dat 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. De campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich op alle werkenden in Nederland. Ongewenst gedrag is soms duidelijk zichtbaar, maar vaak gaat het om subtiel gedrag dat voor de ontvanger kwetsend is.

Kans op burn-out verdubbelt door ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag op het werk is in combinatie met een hoge werkdruk een belangrijke factor voor werkstress, beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Daarnaast zorgen hoge werkdruk en spanningen ook weer tot ongewenst gedrag op het werk.

In mei 2014 startte het ministerie van SZW een vierjarige campagne die aandacht vraagt voor werkstress. Omdat werkstress meerdere oorzaken kent, wordt elk campagnejaar een apart thema uitgelicht. Naast aandacht voor ongewenst gedrag was er al aandacht voor pesten en agressie en geweld door derden.

Campagne ‘Moet toch kunnen’ nodigt uit tot gesprek
Werknemers en werkgevers kunnen vanaf vandaag op www.moettochkunnen.nl terecht om in gesprek te gaan over ongewenst gedrag. Via een postercampagne en radiocommercials worden werkgevers en werknemers opgeroepen om met elkaar het gesprek aan te gaan over het grijze gebied tussen een onschuldige grap of opmerking en ongewenst gedrag.

Volg ons via