TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment

Nieuws, mei 2012

Nieuws, 13 maart 2012

Kabinet kan weinig besparen op arbeidsmarkt

Afgelopen zaterdag, 10 maart 2012, stond er een interessant interview in de Volkskrant met Ton Wilthagen, Tilburgse Hoogleraar Arbeidsmarkt. In het artikel geeft Wilthagen zijn visie op de toekomstige bezuinigingen van het kabinet.

Waar is wat te halen? Korten op WW, wijzigen van de pensioenleeftijd, versoepelen van het ontslagrecht of wat te denken van het hervormen van de positie van de flexwerkers?

WW verkorten tot 12 maanden levert 2 miljard op, echter er is al een tekort van 1,9 miljard. Het zou misschien wel verstandig zijn, maar het levert per saldo niets op. Gefinancierd door: extra premie werknemer, werkgevers laten meebetalen voor uitstroom, geflankeerd beleid?

Ontslagrecht versoepelen had geregeld moeten worden in de tijd dat het goed ging met de economie, nu wellicht niet het juiste moment en levert nauwelijks geld op. Wat te denken van een scholingsbudget tijdens het dienstverband in plaats van een ontslagvergoeding?

De pensioen gerechtigde leeftijd van 67 jaar sneller in laten gaan, dat zou ook 2 miljard kunnen opleveren. Deze maatregel ligt minder gevoelig dan het versoepelen van het ontslagrecht. Zou dat een deel van de oplossing zijn?

Hoe het nu gaat, is volgens Wilthagen dus allesbehalve ideaal, maar hoe moet het dan wel?

Download hier het complete artikel uit de Volkskrant van 10 maart 2012.

Volg ons via