TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment

Nieuws, mei 2012

Nieuws, 6 maart 2012

Oudere werknemers vinden minder snel een baan

Oudere werknemers bevinden zich in een moeilijke positie op
de huidige arbeidsmarkt. Het aantal 55-plussers dat vorig jaar werd aangenomen daalde met 5 procent en slechts 2 procent van de vacatures werd vervuld door een 55-plusser. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het UWV.

Het aantal vacatures nam af en het aantal werkzoekenden groeide in 2011. Hierdoor zijn werkgevers minder geneigd mensen aan te nemen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, ouderen,
ongeschoolden en gehandicapten.

Jongeren werden vorig jaar veel vaker aangenomen dan ouderen. Van de ongeveer 650.000 vacatures werd 37 procent vervuld door jongeren tot 25 jaar. Alleen bij de overheid en in de zorg, waar bedrijven moeite hadden om personeel te vinden, werden vaker ouderen aangenomen.

Slechts 13 procent van de bedrijven heeft één of meer arbeidsgehandicapten in dienst. Van de bedrijven die er geen in dienst hebben, heeft de meerderheid dat ook niet eens overwogen. Bedrijven zijn wel bekend met de bijbehorende subsidies, maar dit leidt nog niet tot een grotere bereidheid onder werkgevers.

Volg ons via