TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 29 maart 2013

'Zzp'ers zijn geen echte ondernemers'

DEN HAAG - Zzp’ers zijn geen echte ondernemers, omdat zij moeite hebben met acquisitie. Dat concludeert ABN Amro donderdag in het rapport 'De toekomst aan de zzp'er'.

ABN AMRO heeft een rapport uitgegeven waarin ze proberen de rol van de zzp'ers in de toekomst op te tekenen. Het rapport heet 'De toekomst aan de ZZP’er'. Het onderzoek werd gehouden onder 600 hoogopgeleide ZZP’ers uit de zakelijke dienstverlening en onder andere de volgende conclusies komen daarin naar voren: 

- De rol van de interne flexibele schil als kostenbesparend middel raakt uitgespeeld.
- De behoefte van bedrijven richt zich minder op het inhuren van extra capaciteit en verschuift naar toegang tot kennis.
- De behoefte aan nieuwe bedrijfsmodellen is groot. ZZP’ers worden hierbij steeds vaker ingezet als ‘change agent’. Om deze rol maximaal te benutten, moeten zij wel meer investeren in ondernemerschap.

De ZZP’er als instrument voor verandering
Organisaties worden door de crisis gedwongen opnieuw na te denken over de rol van flexibiliteit. De interne flexibele schil maakt sinds 2012 een sterke groei door. Binnen de interne flexibele schil zetten bedrijven ZZP’ers met name in als een instrument voor verandering. Specialisten die op projectbasis bij steeds verschillende bedrijven kennis opdoen, zijn het beste in staat om deze kwalitatieve en resultaatgerichte meerwaarde te bieden. 

Meer investeren in ondernemerschap
Hoewel de ZZP’er zichzelf beschouwt als een veranderaar van de organisatie, zijn deze hoogopgeleide zelfstandigen geen echte ondernemers. Zo zegt ruim een derde op te zien tegen acquisitie, terwijl dit de kern van hun ondernemerschap raakt. Tegelijkertijd willen zij het gevoel van volledige autonomie behouden, want zelfstandigheid is de belangrijkste drijfveer om als ZZP’er aan de slag te gaan. Dit biedt ruimte voor het Impresario Model, waarbij ZZP’ers naar het voorbeeld van topartiesten door een professional worden begeleid bij hun ontwikkeling en het werven van opdrachten.

Netwerkorganisatie als voorportaal nieuwe opdrachten
De netwerkorganisatie - horizontale organisaties die snel kunnen opschalen met externe specialisten en krimpen als sprake is van vraaguitval - kan uitkomst bieden. “Een ZZP’er hoeft niet volledig ontzorgd te worden, maar we kunnen het proces wel zo soepel mogelijk maken. Zo kan de ZZP’er in een online portal zijn weg vinden naar opdrachten, opleidingen en coaching. Zodat hij de regie naar zich kan toetrekken en zijn ondernemerschap versterken. Cloud-oplossingen op basis van Software as a Service kunnen hiervoor een basis bieden”, zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “ABN AMRO ondersteunt ZZP’ers bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering met op maat gesneden diensten. De ZZP Assistent - een app voor het vereenvoudigen van de financiële administratie - is hiervan een goed voorbeeld.”

Commentaar Stichting ZZP Nederland
Het onderzoek werd gehouden onder 600 hoog opgeleide ZZP’ers uit de zakelijke dienstverlening, waarbij als een van de belangrijkste punten naar boven komt dat onderzochte groep niet graag acquisitie voert. Acquisitie voeren wordt vervolgens een van de kernpunten van ondernemerschap genoemd. Waarom is een raadsel. De ondervraagden worden vervolgens geen ondernemers genoemd in het onderzoek, omdat ze te weinig aan acquisitie doen. Het onderzoek lijkt geschreven te zijn om aan te tonen dat zzp’ers ontzorgd willen worden. En wie had dat verwacht? De ABN AMRO kan de zzp'er helpen om deels te ontzorgen. Het is prediken voor eigen parochie. Een onderzoek met een smaakje...

Bron: ABN AMRO

Volg ons via