TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 20 mei 2011

Social media stimuleert en inspireert werknemers

Werknemers worden door het gebruik van social media innovatiever en creatiever, dit blijkt uit onderzoek van TNO. Een opvallende uitkomst, want eerder bleek uit het onderzoek van internetexpert Jim Stolze dat social media voor sommige mensen een stortvloed aan informatie oplevert. Waardoor zelfs emotionele uitputting zou kunnen ontstaan.

Voor het TNO-onderzoek werd, gedurende twee jaar, het gedrag van ruim drieduizend werknemers gevolgd. Hieruit blijkt dat het gebruik van social media werknemers prikkelt en leidt tot meer creativiteit. Bovendien worden de klantcontacten beter onderhouden wat weer kan leiden tot nieuwe ideeën en innovatie.

Bedrijven zijn over het algemeen nog huiverig voor de activiteiten van werknemers op social media, terwijl zij hier juist hun voordeel mee kunnen doen. Sommige organisaties hebben zelfs uitgebreide protocollen opgesteld, waarin staat wat de werknemer wel en niet mag op social media gebied. Hierdoor is er weinig ruimte voor eigen inbreng en loopt het bedrijf innovatiekansen mis.

Het is belangrijk om werknemers richtlijnen te bieden, zodat naar de buitenwereld toe een vertrouwd en eenduidig beeld ontstaat. Op die manier worden de pluspunten van social media optimaal benut en is het gevaar op misstappen kleiner. Geef de werknemers dit vertrouwen en ervaar de positieve effecten van social media.

Volg ons via