TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 14 november 2014

Werkloosheid opnieuw gedaald

In het derde kwartaal is de werkloosheid in Nederland voor de tweede keer op rij gedaald. Het aantal banen en vacatures nam toe. Dit wordt vandaag gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) .

Daling 3de kwartaal 2014
Van juli tot en met eind september is het aantal werklozen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, met 37.000 mensen gedaald naar 635.000.

Afname 25-45 jarigen
De werkloosheid is vooral afgenomen onder 25- tot 45-jarigen. Bij jongeren en 45-plussers daalde de werkloosheid wel iets, maar veel minder sterk.

Stijging langdurig werkloos
De langdurige werkloosheid, het aantal mensen dat minstens een jaar geen baan heeft, stijgt relatief wel. In het derde kwartaal was 45 procent van alle werklozen minimaal een jaar werkloos.

Een jaar eerder was dat nog 35 procent. Bij 45-plussers is de werkloosheid vaak langdurig: ruim 60 procent van de oudere werklozen was ten minste een jaar werkloos.

Banenstijging en banendaling
De grootste banenstijging vond plaats in de zakelijke dienstverlening. In die sector nam het aantal banen toe met 5.500. Er zijn echter ook sectoren waar de werkgelegenheid nog steeds daalt, zoals de financiële wereld, zorg en de bouw.

Toename vacatures
Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2014 weer toegenomen en kwam eind september uit op 113.000. Dit zijn er 5.000 meer dan een kwartaal eerder. Het is voor het vijfde kwartaal op rij dat het aantal vacatures stijgt.

Volg ons via