TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment
Nieuws, 24 oktober 2013

Bedrijf heeft te weinig aandacht voor cultuur bij inhuur

Bijna 60 procent van de zzp'ers vindt dat de opdrachtgevers te weinig rekening houden met de bedrijfscultuur wanneer ze iemand inhuren. Bijna de helft stelt dat zo'n moeilijke combinatie leidt tot slechtere werkprestaties.

Verder zegt twee derde van de zzp'ers dat de omschrijving van hun opdracht niet altijd aansluit op de werkelijkheid.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van interim-bureau FastFlex onder 617 zzp'ers.

Ruim een kwart van de ondervraagden denkt dat de problemen ontstaan doordat  personeelsafdelingen te weinig betrokken zijn bij de externe inhuur. Vaak worden de taken uitgevoerd door inkoopmedewerkers, in plaats van door de personeelsafdeling.

Prijs boven kwaliteit
Inkoopmedewerkers richten zich meestal meer op het uurtarief en de noodzakelijke vaardigheden. Daardoor is er bij de inhuur minder aandacht voor
bijvoorbeeld de taakomschrijving en de sociale vaardigheden die de zzp'er moet
hebben. Daardoor krijgt de juiste persoon niet altijd de juiste klus.

Volgens FastFlex is het daarom noodzakelijk dat de inkoopmedewerkers beter samenwerken met de personeelsafdeling. 

"Zij hebben goed zicht op wat voor soort medewerkers, met welke expertise en ervaringen, nodig zijn bij welke opdracht", zegt Jeroen Groothoff van FastFlex.

Volg ons via