TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment

Wat lossen wij voor u op?


De toegang tot de arbeidsmarkt

Via ons heeft u direct toegang tot kandidaten op de regionale arbeidsmarkt, persoonlijk en via internet. Ons team en netwerk is onmiddellijk inzetbaar.

Het traceren van uw doelgroep
Het bereiken van nieuwe medewerkers kan op vele manieren. Eén van de belangrijkste hulpmiddelen is het online kenbaar maken van de vacature. Dit kan via de bedrijfswebsite, algemene vacaturesites en social media. Maar de kunst is de doelgroep te lokaliseren en hen te bereiken op de websites die gerelateerd zijn aan hun kennis en interesses.

Uw vacature op de juiste plaats
Welke middelen zullen kwalitatieve respons opleveren? Wij maken een online-arbeidsmarktcommunicatieplan. De doelgroep is vastgesteld en gelokaliseerd. De vacature wordt geplaatst op de geselecteerde websites. Dit zorgt voor een optimale benadering van uw doelgroep en vergroot uw kansen aanzienlijk. 

Employer Branding
Het nadrukkelijk kenbaar maken van de vacature geeft u de prachtige kans om ook uw organisatie te promoten. Onze aanpak is dus mede gericht op het vergroten van uw naamsbekendheid en het versterken van uw bedrijfsimago. Laat zien wie u bent en wat u doet, werving is marketing!

Van sollicitant tot ambassadeur
De manier waarop kandidaten worden afgewezen levert een essentiële bijdrage aan de beeldvorming en het ambassadeurschap van de sollicitant. Een persoonlijke reactie met feedback wordt zeer op prijs gesteld en draagt bij aan het verbeteren van uw Employer Brand. De (afgewezen) sollicitant wordt een ambassadeur!

Het vervullen van de vacature
Vanzelfsprekend is het vervullen van uw vacature ons einddoel. Na een adequate en kwalitatieve werving & selectieprocedure is het resultaat een nieuwe medewerker: een professional die uw bedrijfsdoelstellingen doet slagen.

Nieuwe inzichten 
Indien medewerkers uw organisatie verlaten dan hebben zij daar ongetwijfeld hun redenen voor. Een exit-gesprek, dat wij voor u voeren, draagt bij tot nieuwe inzichten over functie-inhoud en bedrijfscultuur.

Hoe doen wij dat?


Ons netwerk

Dagelijks werven en selecteren wij kandidaten in opdracht. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar zelfbewuste professionals, binnen ons netwerk, op internet en via social media. Maak gebruik van onze expertise en ervaring.

Actueel functieprofiel
Overeenstemming over het functieprofiel is cruciaal. Wij inventariseren met leidinggevende, collega(s) en HR het huidige profiel. Verschillen in inzicht worden geïnventariseerd en besproken. Het doel is overeenstemming te bereiken op de 5 belangrijkste functiecriteria. Dit resulteert in een eenduidige evaluatie na de gespreksrondes.

Werving is marketing
Een vacature is de gelegenheid om als bedrijf naar buiten te treden en te laten zien wie u bent en wat u doet. Door het noemen van uw bedrijfsnaam in de vacature geeft u openheid van zaken, hetgeen door kandidaten zeer op prijs wordt gesteld. Deze transparantie resulteert in een toename van reacties van gemotiveerde professionals.

Online-arbeidsmarktcommunicatieplan
Wij maken een online-arbeidsmarktcommunicatieplan in samenwerking met gespecialiseerde online adviesbureaus. Dit plan richt zich op waar de doelgroep zich op internet bevindt en beweegt. De vacature wordt vervolgens geplaatst op de geselecteerde websites. Gedurende de looptijd van de vacature worden de reacties geanalyseerd en waar nodig wordt de tekst bijgesteld. Door actief te spelen met tekst en inhoud wordt de werving steeds opnieuw geoptimaliseerd.

In gesprek met de kandidaat
Het interview met de kandidaat richt zich in de eerste plaats op opleiding, werkervaring (cultuur) en gedrag. Daarnaast spelen competenties en vaardigheden, die nauw in verband staan met zelfstandigheid, servicegerichtheid en collegialiteit, een evenzo grote rol. Voorkeuren en geschiktheid voor bedrijfscultuur en werkomgeving worden besproken.

Referenties
Referenties worden nagetrokken. Getoond gedrag in het verleden heeft een voorspellende waarde voor te tonen gedrag in de toekomst.

Aanstelling en toekomstperspectief
Bij het bepalen van het salaris, de secundaire arbeidsvoorwaarden en het toekomstperspectief spelen wij een adviserende rol. Vooraf leggen wij samen met u en de kandidaat de wederzijdse verwachtingspatronen vast. Gedurende de eerste drie maanden worden deze getoetst in onze evaluatiegesprekken met de kandidaat.

Blik op de zakelijke kant


Onze visie in beeld
Schema visie TopLocal Recruitment
(klik op het schema om te vergroten)

Samenvatting van onze aanpak:
- Oriënterend gesprek met opdrachtgever.  
- Plan van aanpak opstellen. 
- Gesprek met HR en collega’s voor een actueel functieprofiel. 
- Het maken van een online arbeidsmarktcommunicatieplan. 
- Vacature uitzetten, reacties analyseren en zo nodig tekst bijstellen.
- Inventarisatie van reacties en interviews met kandidaten. 
- Selectiegesprekken door opdrachtgever. 
- Referenties natrekken.
- Regelen van de formele aanstelling en vastleggen toekomstperspectief.
- Evaluatiegesprekken in overleg.

U bepaalt de prijs van onze toegevoegde waarde 
U als opdrachtgever bepaalt voor, tijdens of na het proces de waarde van onze dienstverlening. Het gaat ons om het succes, gegarandeerde tevredenheid voor alle betrokken partijen. Ons adagium: "Het beste met elkaar voor hebben". 

Bedrijfscultuur in beeld

Maak de relatie tussen gedrag en prestatie binnen uw organisatie zichtbaar en vergelijk de huidige bedrijfscultuur met de gewenste cultuur. Met behulp van human synergistics kan de cultuur van een organisatie in beeld gebracht worden.

Opbouw van het diagram
Het cirkeldiagram bestaat uit vier constructieve (blauw) en acht defensieve (rood en groen) gedragsstijlen. De constructieve stijlen hebben een positieve impact op besluitvorming, productiviteit en lange termijn effectiviteit. De defensieve doen afbreuk aan prestaties.

Zicht op de zaak
Door het onderzoeken en in kaart brengen van de verschillende onderdelen ontstaat een duidelijk beeld van positieve en negatieve invloeden op de bedrijfscultuur. Ook kan de huidige cultuur vergeleken worden met de gewenste cultuur, wat vaak verrassende inzichten oplevert.

Hieronder een aantal voorbeelden:
Slecht_functionerende_IT_afdeling.jpg

Gewenste_cultuur_adviesgroep.jpg

Succesvolle_RD_organisatie.jpg

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Volg ons via