TopLocal Recruitment Den Haag

TopLocal Recruitment

Het wervingsapparaat                     
Het vinden van geschikte kandidaten uit de regio, hoe doen wij dat? Wij kunnen een beroep doen op een ruim bestand topkandidaten en hebben toegang tot de cv-banken op internet. Behalve ons persoonlijk netwerk zetten wij ook de moderne wervingsmiddelen in, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.

Employer branding
Onze aanpak is gericht op het versterken van uw bedrijfsimago. Voorop staat het selecteren van zelfbewuste kandidaten, die het klantbelang en collegialiteit als vanzelfsprekend ervaren. Het aannemen van deze professionals beïnvloed uw bedrijfsimago op een positieve manier. Het goede verhaal, hoort zegt het voort.

Onze procedure
Wij besteden voorafgaand aan het werven en selecteren veel aandacht aan het gezamelijk opstellen van het functieprofiel. Het helder en uitgebreid formuleren van het functieprofiel, draagt in hoge mate bij aan het aantrekken van geschikte zelfbewuste en ambitieuze werknemers.

De procedure stapsgewijs:
- Oriënterend gesprek met opdrachtgever.
- Opstellen plan van aanpak, inclusief offerte.
- Gesprek met HR en collega’s, voor een compleet functieprofiel.
- Indien van toepassing, het maken van een mediakeuze.
- Inventarisatie van reacties en interviews met kandidaten.
- Keuzegesprek met opdrachtgever.
- Selectiegesprekken door opdrachtgever.
- Regelen van formele aanstelling: vaste dienst, detacheren en uitzenden.
- Evaluatiegesprekken in overleg.

Het monitoren van de kandidaten
Wij volgen alle professionals die bij ons ingeschreven staan via het TopLocal Online Systeem. Wanneer de kandidaat bij uw bedrijf aangesteld wordt, monitoren wij, in overleg, de voortgang en samenwerking gedurende de eerste paar maanden. Wordt het geschetste verwachtingspatroon eer aan gedaan? Is het inzicht en de inzet van de kandidaat voldoende? Wij begeleiden u graag in het vervolgproces.

TopLocal Recruitment
Onze kernwaarden: alles in dienst van het klantbelang, professioneel, ondernemend, creatief, transparant, integer, efficiënt en betrokken. Recruitment is teamwork, maar ook persoonlijk nemen wij de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. TopLocal Recruitment staat voor drie keer top; bedrijven, kandidaten en resultaat.

Volg ons via